Practitioner Psychologist, Denise Whitworth, Struck Off Following Substantive Review / Seicolegydd Ymarferydd yn Cael Tynnu ei Henw yn Dilyn Adolygiad Sylwedd

Practitioner psychologist Denise Whitworth (PYL22042) has been struck off the HCPC Register following a substantive review of a suspension order originally imposed on 17 February 2017.

HCPTS - Health and Care Professions Tribunal Service - Denise Whitworth

A panel of the HCPTS heard that Mrs Whitworth was originally suspended for twelve months on the grounds of conviction.

The Panel further heard that Mrs Whitworth was convicted at Swansea Crown Court of dishonestly failing to disclose information to make a gain. Mrs Whitworth was convicted after it was found she was running a private psychology business whilst on sick leave from Cwn Taf University Health Board.

Panel Chair Penny Griffith commented:

“Members of the public would be extremely concerned to learn that a practitioner psychologist who had been convicted of a dishonesty offence had failed to take any steps to acknowledge her wrongdoing.”

The Panel ordered for the name of Denise Whitworth to be struck off the HCPC Register.

Mrs Whitworth was neither present nor represented at the hearing.

 


Mae’r seicolegydd ymarferydd Denise Whitworth (PYL22042) wedi cael ei thynnu oddi ar y Gofrestr HCPC yn dilyn adolygiad sylwedd o orchymyn atal a osodwyd yn wreiddiol ar 17 Chwefror 2017.

Clywodd panel o’r HCPTS fod Mrs Whitworth wedi cael ei hatal yn wreiddiol am ddeuddeg mis ar sail euogfarn.

Clywodd y panel ymhellach fod Mrs Whitworth wedi ei chael yn euog yn Llys y Goron Abertawe o fethu â datgelu gwybodaeth yn anonest er ei mantais ei hun. Cafwyd Mrs Whitworth yn euog ar ôl canfod ei bod yn rhedeg busnes seicoleg preifat tra ar absenoldeb salwch o Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf.

Dywedodd cadeirydd y Panel Penny Griffith:

“Dylai’r cyhoedd fod yn bryderus iawn i ddysgu bod seicolegydd ymarferydd a oedd wedi ei chael yn euog o drosedd anonestrwydd wedi methu â chymryd unrhyw gamau i gydnabod ei throsedd.”

Gorchmynnodd y Panel i enw Denise Whitworth gael ei dynnu oddi ar Gofrestr HCPC.

Nid oedd Mrs Whitworth yn bresennol nac yn cael ei chynrychioli yn y gwrandawiad.